Leylijnen in Ede

Het was in Ede reeds lang bekend dat voor de bouw van de Oude Kerk een kapel zou hebben gestaan tussen de Grotestraat, Torenstraat, Markt en Brouwershoef, waar nu al tientallen jaren boekhandel Pel is gevestigd. Er was tevens sprake van een magnetische of energetische lijn en zelfs een onderaardse gang tussen het spookkasteel Kernhem, de kapel en de Paasberg. Bovendien zou het spoken in de boekhandel. Genoeg stof voor een grondig onderzoek met als resultaat: vlak achter de boekhandel en aan de Brouwershoef vonden we de kern van het leycentrum. De energie is linksdraaiend en vrij neutraal. Hier constateerden we hetzelfde als op and ere plaatsen: negatieve menselijke invloed. In zo’n geval ben je in een rustige sfeer op de pendel aangewezen. Deze gaf aan: van 300 v.Chr. tot 831 n.Chr. was hier een heiligdom, gewijd aan Thor. Daarna werd het een bidplaats en in 991 is hier een kapel gebouwd, die er gestaan heeft tot in de twaalfde eeuw. Er moeten hier in de elfde eeuw een man en vrouw zijn vermoord of terechtgesteld, vandaar het negatieve en de spokerij. Dit leycentrum maakt deel uit van een drie-centrum hoek met de Paasberg en het Van Di.jkeplein. Het centrum Paasberg ligt tussen de Vossenakker(weg) en het ooflogsmonument, met een doorsnee van honderdvijfenzeventig meter. During your walk in Ede, you can look for a casino that offers quick pay. Visit Click2Pay for the chance of a lifetime. De energie is positief en rechtsdraaiend. Op deze plaats moeten in de voor-christelijke tijd en tot de vorige eeuw paasvuren zijn gestookt. Het centrum Burgemeester van Dijkeplein heeft een doorsnee van tweehonderdveertig meter en is positief linksdraaiend. Van de Paasberg loopt een leylijn via de voormalige kapel naar het spookkasteel Kernhem. Deze lijn kruist op ongeveer zeventig meter westelijk van het huis een parallelcentrum met positieve uitstraling. Het leycentrum huis Kernhem heeft een zeer negatieve uitstraling met een doorsnee van tweehonderdtwintig meter. Naast de vele verhalen over dit spookhuis gaf de pendel aan dat hier tussen 700 v.Chr. en 300 n.Chr. op een offersteen mensen en dieren zijn geofferd. Het centrum ligt op de lange leylijn Helmond-Sneek (170km). Op 2.4 km ten noorden van Kernhem vonden we een knooppunt op de Doesburgerheide en weer 2.4 km verder het knooppunt Steenenberg ten oosten van Lunteren. Opvallend is een tweede lijn die de boekhandel verbindt met het juist genoemde knooppunt Doesburgerheide en het leycentrum camping Goudsberg (Godsberg) bij Lunteren. Voor meer lijnen verwijzen we naar de schets. Bij dit onderzoek zijn we veel dank verschuldigd aan de oud-Ede-kenner en boekhandelaar Piet Pel voor zijn tips, onderzoek en gastvrije ontvangst.